TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1916 – 1995 BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ĐAI ỐC

Tất cả các sản phẩm của Tiến Nhi sản xuất đều tuân theo bộ tiêu chuẩn này. Áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 – 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm

Nhấp vào link sau để: Tải File TCVN 1916-1995

1. Yêu cầu kĩ thuật

Kết cấu, kích thước, độ nhám bề mặt, dung sai ren và dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt được qui định trong các tiêu chuẩn đối với sản phẩm cụ thể

– Bề mặt bu lông, vít, vít cấy và đai ốc phải trơn nhẵn, không cứ vết xước, vẩy ô xy.

– Khuyết tật cho phép của bề mặt bu lông, vít, vít cấy theo TCVN 4795 -89.

– Khuyết tật cho phép của bề mặt đai ốc theo TCVN 4796 – 89.

2. Cơ tính và vật liệu

– Cơ tính của bu lông, vít (không kể vít định vị) và vít cấy từ thép hợp kim và thép thường phải theo chỉ dẫn ở bảng 1.

– Cơ tính của vít định vị và của các chi tiết kẹp chặt tương tự làm việc không chịu kéo từ thép thường và thép hợp kim theo TCVN 4674:1989.

– Cơ tính của đai ốc từ thép thường và thép hợp kim theo chỉ dẫn ở bảng 2.

– Cơ tính của bu lông, vít cấy và đai ốc từ thép thép chống mài mòn, bền nóng theo chỉ dẫn ở bảng 3 và 4.

– Cơ tính của bu lông, vít cấy và đai ốc hợp kim màu theo chỉ dẫn ở bảng 5 và 6.

– Cho phép chế tạo bu lông, vít, vít cấy và đai ốc từ mác kim loại và hợp kim không theo qui định trong các bảng 3 – 6. Khi đó, cơ tính của chúng không được thấp hơn giá trị đã qui định đối với các nhóm tương ứng.

– Theo yêu cầu của khách hàng, chi tiết kẹp chặt từ đồng thau, chế tạo bằng cách chôn nguội phải nhiệt luyện để khử ứng suất bên trong.

3. Phương pháp kiểm

– Kiểm tra dạng ngoài của bu lông, vít, vít cấy và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại.

– Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bu lông, vít và vít cấy theo TCVN 4795 – 89.

– Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796 – 89.

– Kiểm tra kích thước bu lông, vít , vít cấy và đai ốc theo các tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.

– Độ nhám bề mặt được kiểm tra bằng cách so sánh với mẫu chuẩn về nhám bề mặt.

– Không cần kiểm tra độ nhám bề mặt của sản phẩm chế tạo bằng cách dập nguội và nhám mặt mút (trừ vít định vị).

– Độ nhám ren bu lông, vít và vít cấy được kiểm tra tại bề mặt của prôfin ren.

– Không cần kiểm tra độ nhám của ren cán và độ nhám ren đai ốc khi điều kiện công nghệ chế tạo đã đảm bảo.

– Phương pháp kiểm tra chất lượng và chiều dày lớp mạ theo TCVN 4392 – 86.

– Tải trọng phá hỏng của bu lông, vít và vít cấy được chỉ dẫn trong bảng 9 và 10 của phụ lục 2, tải trọng thử chỉ trong bảng 13 và 14 của phụ lục D.

– Phương pháp kiểm được qui định trong tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.

– Tải trọng thử của đai ốc được chỉ dẫn trong bảng 11 và 12 của phụ lục C.

– Phương pháp kiểm được qui định trong tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.

Quý khách Download File Tiêu chuẩn VN 1915-1995 về Bu lông, ốc vít, đai ốc ở đầu bài viết để xem toàn bộ thông tin của bộ tiêu chuẩn này!