Posted in Bu lông lục giác ngoài Chưa được phân loại

Giải đáp thắc mắc bu lông là gì?

Bu lông Tiến Nhi Tình trạng Hàng có sẵn Nhà sản xuất Tiến Nhi Vật liệu Thép hợp kim, Thép không gỉ Inox 201, 304,…

Continue Reading... Giải đáp thắc mắc bu lông là gì?
Posted in Bu lông lục giác ngoài Chưa được phân loại

Đặc điểm bu lông Inox

Bu lông Inox Tình trạng Hàng có sẵn Nhà sản xuất Tiến Nhi Vật liệu Thép hợp kim, Thép không gỉ Inox 201, 304, 316,…

Continue Reading... Đặc điểm bu lông Inox
Posted in Bu lông lục giác ngoài Chưa được phân loại

Bu Lông cường độ cao 8.8, 10.9

Bu lông cường độ cao Tình trạng Hàng có sẵn Nhà sản xuất Tiến Nhi Vật liệu Thép hợp kim, Thép không gỉ Inox 201,…

Continue Reading... Bu Lông cường độ cao 8.8, 10.9
Posted in Bu lông lục giác ngoài Chưa được phân loại

Bu Lông nở 3 cánh – tắc kê

Bu lông nở 3 cánh – Tắc kê nở Tình trạng Hàng có sẵn Nhà sản xuất Tiến Nhi Vật liệu Thép hợp kim, Thép…

Continue Reading... Bu Lông nở 3 cánh – tắc kê
Posted in Chưa được phân loại Bu lông lục giác ngoài

Bu lông tự đứt

Bu lông tự đứt Tình trạng Hàng có sẵn Nhà sản xuất Tiến Nhi Vật liệu Thép hợp kim, Thép không gỉ Inox 201, 304,…

Continue Reading... Bu lông tự đứt
Posted in Bu lông lục giác ngoài

Bu lông lục giác ngoài ren lửng

bu lông lục giác ngoài ren lửng

Continue Reading... Bu lông lục giác ngoài ren lửng
Posted in Chưa được phân loại Bu lông lục giác ngoài

Bu lông lục giác ngoài ren suốt

bu lông lục giác ngoài ren lửng

Continue Reading... Bu lông lục giác ngoài ren suốt